Проф. др Исидор Граорац

Ванредни професор

Наставник ангажован са Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду