Проф. др Емилија Марковић

Ванредни професор

e-mail: emilija.markovic@pr.ac.rs

Датум рођења: 05.04.1966. године у Нишу, Република Србија.

Образовање: Филозофски факултет у Нишу (психологија) (1991); Магистратура Филозофски факултет у Београду (2004); Докторат Филозофски факултет у Београду (2014). У звање ванредног професора за ужу научну област Психологија у васпитању и образовању изабрана је 2020. године на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавић.

Предмети:

  • Општа психологија са развојном психологијом (ОАС)
  • Психологија учења (ОАС)
  • Психологија даровитости (ОАС)
  • Основи комуникације и вођења у школи (ОАС)
  • Лидерство у образовању и школски менаџмент (МАС)
  • Теоријско-емпиријски проблеми методике наставе природе и друштва (ДС)

 

Референце:
1.Milojković, S., Marković, Z., Marković, E., Mitic, P. (2016). The effect of personality dimensions and subjective experience of fatigue on traffic safety. Facta Universitatis Series: Working and living enviromental protection, 13 (2), 139-150.
2. Milojević, A., Marković, E., Milojković, S., Mitic, P., Jankovski, M. (2016). Management styles in sport. Facta Universitati: Series Physical Education and Sport, University of Nis, 14 (1), 75-82.
3.Marković, E., Vidosavljević, S., Krulj Drasković, J. (2016). Permanentno obrazovanje u kontekstu organizacionog funkcionisanja. Pedagogija,16(4), 392-402.
4.Vidosavljević, S., Marković, E., Stakić, M. (2016). Uloga i značaj razvijanja ekološke pismenosti i inteligencije u cilju zaštite životne sredine. Ecologica, 83, 652-656.
5.Vidosavljević, S., Marković, E., Krulj Drasković, J. (2017). Ekološka svest u funkciji zaštite životne sredine. Ecologica, 88, 1054-1058.
6.Marković, E., Krulj-Drašković, J. (2017). The significanca of intercultural competences in educational process. International Journal KNOWLEDGE, 16(1), 399-402.
7.Vidosavljević, S., Marković, E., Krulj Drasković, J. (2018). Porodica kao agens socijalizacije u razvoju moralnosti i ekološke svesti. Ecologica, 91, 661-666.
8.Marković E., Vidosavljević S., Krulj J., Mladenović N. (2019). The role of the family in preschool education. International Journal KNOWLEDGE, 35(2), 517-522.
9.Марковић, E. (2019). Мотивација и учење. Лепосавић: Учитељски факултет у Призрену- Лепосавић.
10.Marković, I. E., Vidosavljević, T.S, Krulj, R.J., Mladenović, R.N. (2020). Teachers competences in working with gifted children. International Journal KNOWLEDGE, 40(2), 355-359.