Проф. др Далиборка Поповић |
ПОЗИВ
за учешће у програмима међународне сарадње
ПРОГРАМ
за стицање наставничких компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника

Архива вести

октобар 2021.
П У С Ч П С Н
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Проф. др Далиборка Поповић

Ванредни професор

daliborka.popovic@pr.ac.rs

Кратка биографија:

Датум рођења: 13.05.1976. године у Рашки, Република Србија.

Образовање: Филозофски факултет у Приштини – Косовска Митровица (педагогија) (2001); Магистратура Филозофски факултет у Приштини – Косовска Митровица (педагогија) (2006); Докторат Филозофски факултет у Новом Саду (педагогија) (2013). У звање ванредног професора за ужу научну област Науке о васпитању изабрана је 2021. године.

Предмети:

Референце:

 1. Popović, D. (2019). Porodica i škola u prevenciji vršnjačkog nasilja. Novi Pazar. Državni univerzitet u Novom Pazaru. ISBN 978-86-86893-97-0 UDK 316.624-057.874 COBISS.SR- ID 280898060 (М42)
 2. Поповић, Д. (2007). Могућности унапређивања процеса учења у савременој школи. Рашка: Центар за културу Градац. УДК 371.322 37.012 ISBN 978-86-82497-71-4  SR-ID 142496012 (М42)
 3. Ђурић, И. Поповић, Д. Анђелковић, А. (2020). Социодемографске детерминанте као предиктори интеркултуралне осетљивости студената, Теме, XLIV, No 2, 403-422. doi.org/10.22190/TEME180927033D (М24)
 4. Popović, D. R., & Anđelković, A. K. (2020). Učenje uz praksu kao potencijal razvijanja profesionalnih kompetencija studenata. Inovacije u nastavi – časopis za savremenu nastavu, 33(2), 56-69. doi: 10.5937/inovacije2002056P (М24)
 5. Анђелковић, А., Поповић, Д. (2019). Фактори унапређивања професионалне компетентности школских педагога. Наслеђе, 42, 341-358. ISSN 1820-1768 UDK 37.013 371.132 COBISS.SR-ID115085068   (М24)
 6. Zuković, S., Popović, D., Slijepčević, S. (2019). Capacity of the Family System for Peer Violence Prevention. The New Educational Review, 56, No. 2, 161-171. ISSN 1732-6729  DOI: 10.15804/tner.2019.56.2.13  (Q3). (М24)
 7. Dimitrijević, S., Popović, D., Milenković, A. (2018). Učenje matematike van škole kroz izradu domaćih zadataka i pohađanje privatnih časova. Nastava i vaspitanje, 67(1), 95-111. doi:10.5937/nasvas1801095D  (М24)
 8. Поповић, Д. (2011). Међузависност деловања породице и школе у превенцији насиља међу децом. Београд: Настава и васпитање, бр.1, 116-129. UDK 37.018.2;316.624-053.5 ISSN 0547-3330 ID 181668364 COBISS.SR-ID 6026754 (М24)
 9. Popović. D. Anđelković A. (2017). Školski pedagozi o područjima rada pedagoga- praksa, teorija i zakonska regulativa. U: Turk, M. Kušić, S. Mrnjaus i K., Zloković, J., Suvremeni izazovi u radu (školskog) pedagoga (str. 292-308). Rijeka: Filozofski fakultet u Rijeci Sveučilište u Rijeci ISBN 978-953-7975-46-3 (М14)
 10. Поповић, Д, Анђелковић, А. (2018). Положај и задовољство професијом у школском контексту, У: Лончар, М. (ур.) Наука без граница 3, Образовање без граница, (стр.291 – 311). Косовска Митровица. Универзитет у Приштини Филозофски факултет. ISBN 978-86-6349-105-2 UDK  12/.13  COBISS.SR-ID 267457548  (М14)
 11. Поповић, Д. (2018). Утицај остварености аутономије наставника на аутономију ученика, У: М. Кулић (ур.) Наука и стварност 2, (стр. 152-169). Пале: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву. ISSN: 2490-4074, udc: 316 (082) 37 (082) 159.9 (082) 070 (82) 91 (082), isbn: 978-99938-47-94-6 (М14)
 12. Popović, D., Đurđević, Nikolić, J. Divac Vera (2020). Teacher competencies for inclusive education and resources for their improvement. In: V. Savić i O. Cekić-Jovanović, (Ed.) PROFESSIONAL COMPETENCES FOR TEACHING IN THE 21ST, Edition SPECIAL ISSUES Volume 24 (str. 478-490) Jagodina. Pedagoški fakultet u Jagodini. ISBN 978-86-7604-194-7 UDK: 371.14:376.4 DOI: 10.46793/pctja.19  (М14)
 13. Popović, D. (2019). Uloga škole u razvijanju veština za upravljanje konfliktima. Theoria, VI (6), 101-130 (М31).
 14. Поповић, Д. (2017). Партнерско деловање у функцији просоцијалног развоја деце. У: Миленовић, Ж. и Видосављевић, С. (ур.): Иновације у васпитању и образовању: Дигитализација, иновативни програми и модели, 289-298. Лепосавић: Учитељски факултет у Призрену. UDC 371.3(082) 37.013.42(082) 821.163.41.09(082) 811.163.41(082) ISBN 978-86-84143-43-5 (М45)
 15. Поповић, Д., Лазовић, М., Милосављевић, Ж. (2016). Подршка развијању даровитости у школској пракси. Иновације у настави, (29) 3. стр. 73-83. UDC 159.928.22 doi:10.5937/inovacije1603073P (М51)
 16. Anđelković, A., Popović, D. (2017). University education of pedagogues meeting demands of school practice. Collection of papers of the faculty of Phlosophy of Priština, Vol. 47 (3), 303-321 ISSN 0354-3293; UDK 37.014.3 371.13/.14 DOI: 10.5937/ZRFFP -14865 (М51)
 17. Zukorlić, M., Popović, D. (2017). Correlation between school climate and student autonomy. Inovacije u nastavi – časopis za savremenu nastavu, 30(4), 99-108 doi:10.5937/inovacije1704099Z (М51)
 18. Beara, M., Popović, D., Jerković, I. (2019). Nastavnici kao stručnjaci za učenje-između nastavne filozofije i refleksivne prakse. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XLIV-2, 79-94. DOI: 10.19090/gff.2019.2.79-94 (М51)
 19. Поповић, Д., Ристановић, Д. (2020). Потенцијали пројектне наставе за развијање међупредметних компетенција. Узданица, XVII/2; стр. 281–294. УДК: 37.014.3(497.11) https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.2.19
 20. Popović, D. (2020). Odlike porodičnog vaspitanja kao važna pretpostavka u prevenciji vršnjačkog nasilja. U: Radulovič, L., Milin, V., Ljujić, B. (ur.) Participacija u obrazovanju – pedagoški (p)ogledi, 170-177. Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu. Institut za pedagogiju i andragogiju. UDK 37.018(082)(0.034.2) 371(082)(0.034.2) ISBN 978-86-80712-34-5 (IZPIA) COBISS.SR-ID 282533132 (M 63)

е-библиотека

elektronska biblioteka

Алумни КЛУБ

Univerzitet u Pristini Ministarstvo prosvete Razvoj karijere Uciteljski Beograd Uciteljski Uzice Uciteljski Vranje

Учитељски факултет можете контактирати на број телефона 028/84-164

Студентска служба
локал 25
 
Декан 
локал 23
 
Продекан 
локал 24
 
Секретаријат
локал 22
 
Библиотека
локал 26