Др Весна Зарковић

Виши научни сарадник

Наставник ангажован са Института за српску културу Приштина – Лепосавић

Предмети:

  • Природа и друштво 2 – Историја (ОАС)

ЛИНК