Проф. др Бранко Јовановић

Редовни професор

Наставник ангажован са Филозофског факултета у Приштини – Косовској Митровици