Проф. др Радивоје Кулић

Редовни професор

radivoje.kulic@pr.ac.rs
radivoje.kulic@pr.ac.rs

Кратка биографија:

Датум рођења:15.11.1946. године у Брајковићима, Фоча, Република Б и Х.

Образовање: Филозофски факултет у Приштини (1969); Магистратура Филозофски факултет у Београду (1977); Докторат Филозофски факултет у Приштини (1983); У звање редовног професора педагогије изабран је 1993. године.

  • Општа педагогија (ОАС)
  • Увод у андрагогију (ОАС)
  • Компаративна педагогија (ОАС)
  • Компаративни приступ методици разредне наставе у европском простору (МАС)
  • Компаративни приступ методици предшколске наставе у европском простору (МАС)

Референце:

1. Компаративна педагогија: теорија, системи и реформе, Свет књиге – Филозофски факултет Бања Лука, Београд – Бања Лука, 2011. године

2. Радна организација као образовно-културна средина,Завод за уџбеник и наставна средства, Београд, 1985.г.

3. Садржај рада и образовање, Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду, Београд, 1997.г.

4. Педагогија, Свет књиге, Београд, 2003.г.

5. Увод у андрагогију, Свет књиге, Београд, 2005.г.

6. Утицај образовања на економски развој:(Прилог компаративном проучавању према неким изворима на Енглеском језику ), Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, књига 20/1990, Приштина

7. Образовање одраслих и транзиција у источној Европи, Образовање одраслих, бр.1/2001, Сарајево.

8. Развојна стратегија средњег професионалног образовања у условима транзиције, Култура и образовање, Зборник радова са научног скупа, Бања Лука, 2006.

9. Образовање одраслих у транзицији у централној и источној Европи, Андрагогија на почетку трећег миленијума, Институт за педагогију и андрагогију, Београд, 2006.

10. Образовне реформе у неким земљама у транзицији, Андрагошке студије, бр.2/2007., Београд.