Проф. др Јован Базић |
ПОЗИВ
за учешће у програмима међународне сарадње
ПРОГРАМ
за стицање наставничких компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника

Архива вести

октобар 2021.
П У С Ч П С Н
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Проф. др Јован Базић

Редовни професор

jovan.bazic@pr.ac.rs

jovan.bazic@pr.ac.rs

Кратка биографија:

Датум рођења: 10.11.1956. године, Бело Брдо, Општина Лепосавић, Република Србија.

Образовање: Факултет политичких наука у Београду (1983); Магистратура Факултет политичких наука у Београду (1995); Докторат Факултет политичких наука у Београду (2002); У звање редовног професора изабран је 2012. године. Oбављаo je функцију: Помоћникa министра просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Предмети:

  • Социологија (ОАС)
  • Социологија образовања (ОАС)
  • Социологија породице (ОАС)
  • Грађанско васпитање (ОАС)
  • Социјална екологија (ОАС)
  • Савремена схватања природе и друштва (МАС)

Референце:

1. Базић Р. Јован. “Србија у предвечерју Револуције 4.0”. Социолошки преглед. vol. LIII (2019), br. 3, стр. 1329-1338. ISSN: 0085-6320, elSSN2560-4880, УДК 316.422.44(497.11)(049.32), DOI: 10.5937/socpreg53-22892.

2. Базич Р. Йован. “Реконструкция сербской национальной идентичности в ХХ веке”, Научный результат – Социальные и гуманитарные исследования. – Т. 5, № 3, 2019. стр. 16-24. УДК 316.347, DOI: 10.18413/2408-932X-2019-5-3-0-2.

3. Bazić Jovan, Maksimović Elena. “Inclusion of Migrant Children in The Educational System Republic of Serbia” in Knowledge International Journal, Vol. 34. (2019), str. 329-333. ISSN 2545-4439 (for printed version), ISSN 1857-923X (for e-version).

4. Базић Јован, Бујвид Курек Ева, Жарко Обрадовић. “Србија и изазови европских интеграција”, Српска политичка мисао, vol. 64 (2019), бр. 2, стр. 49-72. ISSN: 0354-5989, УДК 316.42+340.137(497.11:4-672EU)]:327,DOI: 10.22182/spm.6422019.2.

5. Базић Р. Јован. “Друштено-политичко уређење Југославије као системски узрок њеног распада”. Социолошки преглед. vol. LII (2018), br. 4, стр. 526-546. ISSN: 0085-6320, elSSN2560-4880, УДК: 316.42:316.324.8, DOI: 10.5937/socpreg52-19819.

6. Bazić Jovan, Sekulić Bojana. “Political and Religious Power in Primary Education” in R. Dimitrovski (ed.) XVIII-th International Scientific Conference “The power of knowledge”, Institute of knowledge management, Skopje, Macedonija, KNOWLEDGE, Vol. 26.2. (2018), str. 515-520. ISSN 2545-4439 (for printed version), ISSN 1857-923X (for e-version).

7. Bazić Jovan. “The Social Aspects of Sport”, Physical Education and Sport Through the Centuries, Vol. 5, 2018, Issue 1, str. 49-66. ISSN 2335-0598, UDK 316.323 DOI: 10.2478/ spes-2018-0005.

8. Базић Р. Јован. “Tрендови промена у друштву и образовању које генерише Четврта индустријска револуција”. Социолошки преглед. vol. LI (2017), br. 4, стр. 526-546. ISSN: 0085-6320, elSSN2560-4880, УДК: 316.42:316.324.8, DOI: 10.5937/socpreg51-15420.

9. Базић Јован, Секулић Бојана. ”Идеолошки циљеви и садржаји у програмима за први циклус основног образовања у Србији”, Политичка ревија, Београд, Vol. 52., 2017., бр 2, стр. 65-85. ISSN: 1451-4281; УДК: 371.214:373.3(497.11)]:316.75.

10. Базић Јован, Павловић Биљана. ”Улога музике у формирању и реконструкцијама српског националног идентитета”, Српска политичка мисао, Београд, Vol. 55., 2017., бр 1, стр. 279-298. ISSN: 0354-5989; УДК: 323.1(=163.41): 78(091).

11. Bazić Jovan, Knežević Mirjana. “Knowledge in EU Development Strategies” in R. Dimitrovski (ed.) Eleven International Scientific Conference “Knowledge in practice”, Institute of knowledge management, Skopje, Macedonija, KNOWLEDGE, Vol. 15.1. (2016), str. 83-88. ISSN 1857-923X, UDK 332.1:001 (4-672EU), COBISS.SR-ID 513602140.

12. Bazić Jovan, Ljubisavljević Margareta. “Educational Challenges in the Fourth Industial Revolution” in R. Dimitrovski (ed.) Tenth International Scientific Conference “The power of knowledge”, Institute of knowledge management, Skopje, Macedonija, KNOWLEDGE, Vol. 14.2. (2016), str. 814-818. ISSN 1857-923X, UDK 378:001:330, COBISS.SR-ID 513613660.

13. Базић Јован, Поповић Љубиша. “Скица за српску политичку традицију у делу Слободана Јовановића”, Зборник радова Филозофског факултета, Косовска Митровица, ХLVI (1)/2016, стр. 163-179. ISSN 0354-3293 eISSN 2217-8082, UDK 316.722(=163.41), DOI: 10.5937/ZRFFP46-10806.

14. Базић Јован, Станковић Верољуб, Павловић Петар. “Студенти о политици и националној идентификацији у спорту”, Зборник радова Филозофског факултета, Косовска Митровица, ХLIV (2)/2014, стр. 25-46. ISSN 0354-3293 eISSN 2217-8082, УДК: 316.644-057.875:796(497.11+497.6)”2013″, DOI: 10.5937/ZRFFP44-6602.

15. Базић Јован. ”Савремене рефлексије косовског мита”, у: Бранко Јовановић и Урош Шуваковић (уредници и приређивачи), Косово и Метохија 1912-2012.: међународни тематски зборник = Kosovo and Metohija 1912-2012: ThematicCollection of Papers of International Significance, Филозофски факултет у Приштини, Косовска Митровица, 2012., стр. 85-103., УДК: 94(=163.41)., ISBN 978-86-80273-87-7.

16. Bazić Jovan. ”Nacionalno i građansko vaspitanje u osnovnom obrazovanju u Srbiji”, Pedagogija, Beograd, Vol. LXVII, 2012., br. 1, стр. 127-139. ISSN: 0031-3807.

17. Базић Јован, Пешић Михаило. Социологија, Учитељски факултет у Призрену-Лепосавић, Лепосавић, 2012. ISBN: 978-86-84143-22-0.

18. Базић Јован. Друштвени аспекти образовања, Институт за политичке студије, Београд; Учитељски факултет у Призрену-Лепосавић, Лепосавић, 2012. ISBN: 978-86-7419-243-6.

19. Базић Јован. ”Болоњски процес у Србији”, Зборник радова Учитељског факултета у Презрену – Лепосавићу, Књига 5, Лепосавић 2011., стр. 37-53. ISSN: 1452-9343.

20. Базић Јован. ”Национални идентитет у процесу политичке социјализације”, Српска политичка мисао, Београд, Vol. 34, 2011., бр. 4, стр. 335-354. ISSN: 0354-5989; УДК: 323.1:316.736.

е-библиотека

elektronska biblioteka

Алумни КЛУБ

Univerzitet u Pristini Ministarstvo prosvete Razvoj karijere Uciteljski Beograd Uciteljski Uzice Uciteljski Vranje

Учитељски факултет можете контактирати на број телефона 028/84-164

Студентска служба
локал 25
 
Декан 
локал 23
 
Продекан 
локал 24
 
Секретаријат
локал 22
 
Библиотека
локал 26