Проф. др Алија Мандак

Редовни професор

alija.manadak@pr.ac.rs
alija.mandak@pr.ac.rs

Кратка биографија:

Датум рођења:16.02.1950. године у Броду, Општина Гора, Република Србија.

Образовање: Природно-математички факултет у Скопљу (1973); Магистратура Природно-математички факултет у Приштини (1982); Докторат Природно-математички факултет у Приштини (1993); У звање редовног професора матeматике изабран је 2010. године на Учитељском факултету у Призрену-Лепосавићу. Функцију деканa Учитељског факултета у Призрену – Лепосавићу, обавља од 01.10.2012. године.

Предмети:

  • Математика 1 (ОАС)
  • Математика 2 (ОАС)
  • Елементарни математички појмови (ОАС)
  • Занимљива математика (ОАС)
  • Основи алгебре и геометрије (МАС)

Референце:

1. Mandak A., Multiquasigroups and weightet projective planes, Kragujevac J. Math. Vol. 30 (2007) 211-219.

2. Dimovski D., Mandak A., Weighted Block designs and Steiner systems, Novi Sad J. Math. Vol. 29, No. 2 (1999), 163-169, Proc. VIII Int. Conf. “Algebra and Logika” (Novi Sad, 1998).

3. Mandak A., Multiquasigroups and weightet projective apces, Procediugs of the 12th Serbian matematical Congres, Novi Sad, 2008, 27-32.

4. Мандак. А, Једна конструкција поља рационалних бројева, Зборник радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавићу, број 3, 2009, 142-147.

5. Мандак А., Једна конструкција пројективне равни реда 8, Споменица академика Веселина Перића, Академија наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука, 2011, 537-541.

6. Мандак А., Једна конструкција пројективне равни реда 16, Зборника радова научног скупа „Наука и политика“, Филозофски факултет Пале, 2011, 77-81.

7. Мандак А., Ивковић С., Реализација неких садржаја из области природних бројева путем проблемске наставе, Монографија „Настава и учење“, Учитељски факултет у Ужицу, 2012, 549-560.

8. Mandak A., Multiquasigroups and weightet projective plane of order 9 and (2,9-1)-quasigroup, Zbornik radova konferencije MIT2011, Beograd, 2012, 252-256.

9. Мандак А., Павличић З., Решавање проблемских задатака, Зборник радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавићу, број 6, 2012, 163-179.

10. Мандак А., Упоредна анализа успеха студената из математике по традиционалном и болоњском моделу студија, Тематски зборник „Учитељ у Балканским културама“, Учитељски факултет у Врању, 2011, 187-196.