Доц. мр Милан Станојевић

Доцент

Наставник ангажован са  Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Гњилану Бујановцу

Кратка биографија:

Датум рођења: 01.03.1950. године у Нишу, Република Србија.

Образовање: Академија за ликовне уметности у Приштини (1979); Магистратура Академија за ликовне уметности у Београду (1984); У звање доцента за методику ликовне културе изабран је 2000. године на Учитеском факултету у Призрену.

Предмети:

  • Методика наставе ликовне културе 1 (ОАС)
  • Методика наставе ликовне културе 2 (ОАС)
  • Методика ликовног васпитања 1 (ОАС)
  • Методика ликовног васпитања 2 (ОАС)
 Референце: