Доц. др Владан Виријевић

Доцент

Наставник ангажован са Филозофског факултета у Приштини – Косовској Митровици

Кратка биографија:

Датум рођења: 15.07.1971. године.

Образовање: Филозофски факултет у Приштини (1995); Магистратура Филозофски факултет у Приштини (1998);. Докторат Филозофски факултет у Приштини – Косовској Митровици (2004); У звање доцента изабран је 2008. године на Филозофском факултету у Приштини – косовској Митровици.

Предмети:

  • Природа и друштво 2 (Историја) (ОАС)
 Референце:

1. Студенички срез 1918-1941 – друштвено-економске и политичке прилике, Краљево-Рашка, 2000, 228.

2. Рашка-ратна престоница Краљевине Србије 1915. године, Рашка, 2005, 62.

3. Краљево – град у Србији 1918-1941., Краљево, 2006, 394.

4. Неке демографске карактеристике градских насеља на Косову и Метохији између два светска рата, Баштина, 20/2, Приштина-Лепосавић, 2006, 331-347.

5. Јаворски корпус Југословенске војске у отаџбини – организационо устројство и карактеристике, Наша прошлост, 7, Краљево, 2006, 169-175.

6. О занатству и трговини у градским насељима Косова и Метохије 1918-1941. године, Баштина, 22, Приштина-Лепосавић, 2007, 231-245.

7. Прилог проучавању друштвено-економских прилика у Пећи 1918-1941. године, Баштина, 23, Приштина-Лепосавић, 2007, 289-307.

8. Ђаковица у јесен 1915. године – етапна тачка одступања српске војске, Културно наслеђе Косова и Метохије – научно виђење исходишта, развоја, значаја и чувања, Лепосавић, 2009, 121-131.

9. Гимназија у Приштини 1913-1941. године – прилози за проучавање, Косово и Метохија у цивилизацијским токовима – међународни тематски зборник, књ. 5, Косовска Митровица, 2010, 51-60.

10. Здравствене прилике Дринске бановине (1929-1941.), Наука и политика – зборник радова са научног скупа, Пале, 2011, 15-26.