Доц. др Ивана Ристић

Доцент

е-mail: ivana.ristic@pr.ac.rs

Датум рођења: 09.01.1977. године у Земуну, Република Србија.

Образовање: Дефектолошки факултет Универзитета у Београду (2003); Магистратура Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду (2013); Докторат Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду (2016); У звање доцента за ужу научну област Специјална педагогија изабрана је 2021. године на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавић.

Предмети:

  • Методика инклузивне наставе (ОАС)
  • Рад са децом којима је потребна додатна подршка у васпитању и образовању (ОАС)
  • Педагошка превенција (ОАС)
  • Корективни педагошки рад (ОАС)
  • Методика инклузије у васпитању (ОАС)

 

Референце:
1.Мијатовић С., Ристић И. (2020). Знаковни језик- развој и карактеристике. Зборник радова с Актуелности у логопедији, окупационој терапији и социјалном раду:Између традиције и транзиције (25-41). Висока школа социјалног рада у Београду.
2.Ристић, И., Савић Кукољ Р. (2020). Sensory Integration in the School Context. Зборник радова Актуелности у логопедији, окупационој терапији и социјалном раду: Између традиције и транзиције (307-321). Висока школа социјалног рада у Београду.
3.Ристић И., Ковачевић Ј. (2019). Иституционализација васпитања и образовања глувих и наглувих. Зборник радова Социјална политика у Србији на раскршћу векова (391-401). Висока школа социјалног рада у Београду.
4.Ристић, И. (2018). Школа као индикатор школског постигнућа глувих и наглувих ученика и ученика типичног развоја. Тематски зборник радова Специфичност оштећења слуха. - кораци и искораци (199-213). Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Издавачи центар.
5.Павковић, И., Ковачевић, И., Роксандић, И. (2017). The level of adoption of physics teaching content in students with the hearing impairment. Conference Speech and Language, VI International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language. 2017; October 27-29, 2017, Belgrade, Serbia, Proceedings, (Eds): Jovičić S., Sovilj M, Subotic M., Maksimović S., LAAC, IEPSP, Belgrade, ISBN 978-86-89431-24-7, pp. 485-488.
6.Роксандић, И. и Ковачевић, Ј. (2016). Понашање глувих и наглувих ученика у школи и школско постигнуће. Педагогија, 71(3), 316-326.
7.Роксандић, И., Ковачевић, Ј. (2016). Сарадња породице и школе у превенцији школског неуспеха глувих и наглувих ученика. Тематски зборник радова Специфичности оштећења слуха-нови кораци (177-179). Београд: Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Издавачки центар.
8.Роксандић, И., Ковачевић, Ј. (2014). Нове тенденције у организацији наставног рада у школама за глуве и наглуве ученике. Тематски зборник радова Специфичности оштећења слуха (177-194). Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Издавачки центар.
9.Роксандић И. (2014). Резултати истраживања школског успеха. Београдска дефектолошка школа, 20(3), 553-532.
10.Роксандић И., Ковачевић Ј. (2014). Карактеристике васпитног стила и промене у модерној породици. Београдска дефектолошка школа, ДДС и Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, 20 (2), бр.59, стр. 413-420.