Зорица Гајтановић |
ПОЗИВ
за учешће у програмима међународне сарадње
ПРОГРАМ
за стицање наставничких компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника

Архива вести

октобар 2021.
П У С Ч П С Н
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Зорица Гајтановић

Асистент

zoka1982v@live.com

zorica.gajtanovic@pr.ac.rs

Кратка биографија:

Датум рођења: 21.11.1982. године у Косовској Митровици, Република Србија.

Образовање: Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу (2009); Мастер Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу (Методика наставе математике) (2012); Студент докторских студија на уЧитељском факултету у Ужицу (Методика наставе математике). У звање асистента за Методику наставе математике изабрана је 2012. године на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавићу.

Предмети:

  • Методика наставе математике 1 (ОАС)
  • Методика наставе математике 2 (ОАС)
  • Методика развоја почетних математичких појмова 1 (ОАС)
  • Методика развоја почетних математичких појмова 2 (ОАС)

Референце:

1. Веселиновић, З. (2012): „Геометрија у почетној настави математике”, Зборник радова Учитељског факултета Призрен – Лепосавић, књига 6, Лепосавић, стр. 195–205, резиме на енглеском језику UDK 378; ISSN 1452-9343.http://uf-pz.net/wp-content/uploads/2014/02/Zbornik-6.pdf

2. Ибро, В. и Веселиновић, З. (2013). Трагом једне изреке. У: Миленко Пикула (ур.) (2013). Научна монографија Наука и традиција са међународног научног скупа, одржаног на Палама, 18-19.05.2012. године (231-234). Универзитет у Источном Сарајеву Филозофски факултет на Палама, UDKDOI 10.7251/RFF1307231I, ISBN 978-99938-47-50-2, COBISS.BH-ID 3698968.

3. Ибро, Д., В. и Гајтановић, З. (2013): „ИКТ у почетној настави математике”, Зборник радова Учитељског факултета Призрен – Лепосавић, књига 7, Лепосавић, стр. 179–191, резиме на енглеском језику UDK 371.3::51-028.31]:004.4.031.42; ID 203384844; ISSN 1452-9343. http://uf-pz.net/wp-content/uploads/2014/02/Zbornik-7.pdf

4. Ибро, Д., В. и Гајтановић, З. (2014): „Развој математичких појмова код предшколске деце”, Зборник радова Учитељског факултета Призрен – Лепосавић, књига 8, Лепосавић, стр. 185–198, резиме на енглеском и руском језику UDK: 159.955.2-053.4; ID: 209916684; ISSN 1452-9343.http://uf-pz.net/wp-content/uploads/2011/12/ZBORNIK-8-2014..pdf

5. Гајтановић, З. и Ибро, Д., В. (2015): „Анализа уџбеника математике за трећи разред основне школе према стандарадима Д-групе”, Зборник радова Учитељског факултета Призрен – Лепосавић, књига 9, Лепосавић, стр. 263–288, резиме на енглеском језику UDK: 371.3::51 371.671.046.12:51; COBISS.SR-ID 218384396; ISSN 1452-9343.http://uf-pz.net/wp-content/uploads/2011/12/ZBORNIK-9-2015-KONACNO.pdf

6. Ибро, В., Миленовић, Ж. и Гајтановић, З. (2016). Компетенције учитеља за примену методе отворених проблема у почетној настави математике. У: Сања Опсеница (прир.) (2016). Зборник сажетака Научно-технолошке и друштвене промјене и њихов утицај насистем васпитања и образовања са међународног научног скупа одржаног у Бијељини, 11.11.2016. године (31). Универзитет у Источном Сарајеву Педагошки факултет у Бијељини, УДК 37(048.3)(0.034.4), ISBN 978-99938-55-24-8, COBISS.RS-ID 6204952.

7. Ибро, Д., В. и Гајтановић, З. (2017):„Математички задатак као основни садржај почетне наставе математике” Зборник радова Учитељског факултета Призрен – Лепосавић, књига 11, Лепосавић, стр. 135 – 143, резиме на енглеском језику, УДК: 371.3::51-028.31; COBISS.SR-ID 247623692; ISSN 1452-9343.

8. Ибро, В. и Гајтановић, З. (2017): Компетенције наставника за нову културу решавања задатака у почетној настави математике. Уредници: Живорад Миленовић и Слађана Видосављевић. Зборник сажетака Иновације у васпитању и образовању: дигитализација, иновативни програми и модели са научног скупа с међународним учешћем одржаног у Лепосавићу, 1. и 2. јун 2017. године (84). Учитељск факултет у Призрену – Лепосавићу, УДК 371.3(048), ISBN:978-86-84143-41-1, COBISS.SR-ID 234744332.

9. Ибро, В. и Гајтановић, З. (2017): Компетенције наставника за нову културу решавања задатака у почетној настави математике. Уредници: Живорад Миленовић и Слађана Видосављевић. Тематски зборник радова Иновације у васпитању и образовању: дигитализација, иновативни програми и модели са научног скупа с међународним учешћем одржаног у Лепосавићу, 1. и 2. јун 2017. године (449 ‒ 458). Учитељск факултет у Призрену – Лепосавићу, УДК 371.3(082), ISBN:978-86-84143-43-5, COBISS.SR-ID 247484684.

10. Пауновић, Љ., Рашковић, Б. и Гајтановић, З. (2018). Примена музичких садражаја у усвајању појмова о геометријским облицима у предшколском узрасту. У: Сања Опсеница (прир.) (2018). Зборник сажетака Наука и настава данасса IX научног скупа са међународим учешћем одржаног у Бијељини, 30.11.2018. године (51). Универзитет у Источном Сарајеву Педагошки факултет у Бијељини, УДК 37(048.3)(0.034.4), ISBN 978-99938-55-47-7, COBISS.RS-ID7825688.

11. Пауновић, Љ. и Гајтановић, З. (2019): Ставови ученика о математичким такмичењима у нижим разредима основне школе. Уредници: Љиљана Пауновић и Слађана Видосављевић. Зборник сажетака Иновативни приступ васпитаљу и образовању: стање, дилеме и перспективе са научног скупа с међународним учешћем одржаног у Лепосавићу, 31. маја и 1. јун 2019. године (61). Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу, УДК 371.3(048), ISBN:978-86-84143-49-7, COBISS.SR-ID 276676876.

12. Перовић, Б. и Гајтановић, З. (2019). Утицај социјалног порекла ученика млађег школског узраста на математичка постигнућа. У: Драгица Милинковић (прир.) (2019). Зборник сажетака Наука и настава данасса X научногскупасамеђународнимучешћем одржаног у Бијељини, 1. 11. 2019. године (50-51). Универзитет у Источном Сарајеву Педагошки факултет у Бијељини, УДК371.214:378.4(048.3), ISBN978-99938-55-52-1,COBISS.RS-ID8451864

е-библиотека

elektronska biblioteka

Алумни КЛУБ

Univerzitet u Pristini Ministarstvo prosvete Razvoj karijere Uciteljski Beograd Uciteljski Uzice Uciteljski Vranje

Учитељски факултет можете контактирати на број телефона 028/84-164

Студентска служба
локал 25
 
Декан 
локал 23
 
Продекан 
локал 24
 
Секретаријат
локал 22
 
Библиотека
локал 26