Благица Маринковић

Асистент

e-mail: blagica.perovic@pr.ac.rs

Датум рођења: 25.1.1987. године у Прелезу, Зубин Поток, Република Србија.

Образовање: Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић (2010); Мастер Филозофски факултет у Приштини – Косовској Митровици (социлогија) (2012); Мастер Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић (Методика наставе природе и друштва) (2013); У звање асистента за ужу научну област Социологија васпитања и образовања  изабрана је  2020. године на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавић.

Предмети:

  • Социологија (ОАС)
  • Социологија образовања (ОАС)
  • Социологија породице (ОАС)
  • Грађанско васпитање (ОАС)
  • Култура и друштво (МАС)

 

Референце:
1.Перовић Б. (2012). Утицај социјалног порекла на образовна постигнућа и образовне аспирације студената. У: Р. Арсић (ур.) (2012). Тематски зборник радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавић, бр. 6, (111 – 129) Универзитет у Приштини Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић,  UDK 378, ISSN 1452-9343, COBISS.SR – ID 140941068.
2.Перовић, Б. (2015). Кратак преглед развоја основног образовања у Зубином Потоку. У: Ж. Миленовић и С. Башчаревић (ур). Тематски зборник радова Настава и наука у времену и простору, с научног скупа одржаног у Лепосавићу 7-8. 3. 2015. (239-258). Универзитет у Приштини – Косовској Митровици Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу.УДК 3(082), 37.01(082),37.015.3:159.953.5(082), ISBN 978-86-84143-46-6.
3.Базић, Ј., Перовић Б. и Мицић А. (2016). Нови облици писмености и вештина које захтева четврта технолошка револуција. У: Сања Опсеница (ур). Зборник сажетака са научног скупа Научно – технолошке и друштвене промјене у њихов утицај на систем образовања и васпитања, одржаног у Бијељини, 11. 11. 2016. (13). Педагошки факултет, Бијељина. COBISS.RS-ID 6204952, ISBN 978-99938-55-24-8.
4.Базић, Ј., Перовић Б. (2016). Љубиша Митровић о Косову и Метохији. У: Д. Захаријевски и Г. Стојић (ур). Тематски зборник радова Прометејска социологија у стваралаштву Љубише Митровића, с  округлог стола одржаног у Нишу, у част професора Љубише Митровића 13. 11. 2013. (111-128). Филозофски факултет Универзитета у Нишу. УДК 323 (497.115), 316:929, ISBN 978-86-7379-362-7.
5.Недељковић, Р., Перовић, Б. (2017). Образовна технологија и компетенције наставника. У: Ж. Миленовић и С. Видосављевић (ур). Тематски зборник радова Иновације у васпитању и образовању: дигитализација, иновативни програми и модели, с научног скупа с међународним учешћем одржаног у Лепосавићу, 1-2. 6. 2017. (375-385). Универзитет у Приштини – Косовској Митровици Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу. УДК 371.3(082), 37.013.42(082), 821.163.41.09(082), 811.163.41(082), ISBN 978-86-84143-43-5.
6.Перовић, Б. (2017). Савремена образовна технологија у ери глобализације -Како глобално постеје локално. У: О. Марковић-Савић  (ур). Зборник апстракта Глобализација vs глокализација, с међународне научне конференције одржане у Косовској Митровици, 3-6. 6. 2017. (186-187). Универзитет у Приштини – Косовској Митровици Филозофски факултет у Приштини – Косовској Митровици, Српско социолошко друштво, Београд и Институт за политичке студије, Београд. УДК 316.32(048);  37.01:321.7(048); 37.014(048), ISBN 978-86-6349-074-1.
7.Анђелковић, Н., Перовић, Б. (2017). Ученици у пограничним регионима, савремена образовна технологија и спречавање миграција ка центрима. У: Груја Костадиновић (ур). Тематски зборник радова Друштвено-политичке и економске импликације процеса миграција, с научне конференције с међународним учешћем одржане у Нишу, 3. 11. 2017. (413-428). Факултет за право, безбедност и менаџмент ,,Константин Великиʻʻ, Ниш, Универзитета ,,Унион-Никола Теслаʻʻ, Београд. УДК 314.15(082);314.114:33(082); 314.114:316(082), COBISS.SR-ID 248222732, ISBN: 978-86-6113-047-2.