Снежана Кадић

Асистент

e-mail: snezana.kadic@pr.ac.rs

Датум рођења: 11.01.1988. године у Косовској Митровици, Република Србија.

Образовање: Филозофски факултет у Приштини – Косовска Митровица (2014);  Студент докторских студија на Филолошком факултету у Београду; У звање асистента за ужу научну област Српски језик изабрана је 2021. године на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавић.

Предмети:

  • Српски језик 1 (ОАС)
  • Српски језик 2 (ОАС)
  • Правопис српског језика (ОАС)
  • Облици изражавања (ОАС)
  • Реторика (ОАС)
  • Језичке игре (ОАС)
  • Култура говора (ОАС)

 

Референце:
1.Кадић, С. (2020). Семантичка анализа телесности у песничком дискурсу Момчила Настасијевића. Баштина, 30(51), 143‒157.
2.Кадић, С. (2020). Достојно јесте славити тело, О естетици тела у поезији Ивана В. Лалића. Култура, часопис за теорију и социологију културе и културну политику, (167), 251–265.
3.Кадић, С. (2016). О природи светлости у Доментијановим житијима. Наслеђе, 13(34), 113−121.
4.Кадић, С. (2016). Префињеност једне самообмане или како разумети Ставрогина. Филолог, часопис за језик, књижевност и културу, 7(13), 495−510.
5.Кадић, С. (2014). Слово љубве Деспота Стефана Лазаревића – плод богонадахнућа и апотеоза боголике љубави. Баштина, 24(36), 45-61.