Јавни конкурс за суфинансирање међународне размене студената и академског особља за академску 2016/17. годину – Министарство просвете и културе Републике Српске

Путем овог конкурса суфинансира се долазак студената сва три циклуса студија са акредитованих високошколских установа из иностранства ради студирања или обављања стручне студентске праксе на јавним високошколским установама и научно-истраживачким установама, односно културно-уметничким установама у Републици Српској, те долазак академског особља са акредитованих високошколских установа из иностранства ради образовног или научно-истраживачког, односно културно-умјетничког рада на јавним високошколским установама и научно-истраживачким, односно културно-уметничким установама у Републици Српској.

Право пријаве имају редовни студенти са најмање 60 ECTS бодова или наставници са најмање три године радног искуства на високошколској установи, уз саглaснoст мaтичнe високошколске установе зa oдлaзaк у међународну размену и пoзивнo писмo од прихватне високошколске установе или научно-истраживачке установе, односно културно-уметничке установе.

Критеријуми на основу којих се врши рангирање кандидата су: успех у претходним годинама студија, квалитет и садржај уговора о учењу/пракси, доказ о знању енглеског језика или језика земље у коју кандидат одлази на размену, мотивационо писмо и биографија.

Конкурс, детаљне информације о условима и рангирању, као и обрасци за пријаву доступни су у прилогу и на http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/                          Ministarstva/mpk/Pages/default.aspx#collapsible3

Download this file (Јавни конкурс за суфинанс. међунар. размјене студ. и акад. особља__503976578(1).)Јавни конкурс за суфинанс. међунар. размјене студ. и акад. особља__503976578(1).

Download this file (Прилoг 2 - Oбрaзaц приjaвe нa кoнкурс-дoлaзaк_063790933(2).pdf)Прилoг 2 – Oбрaзaц приjaвe нa кoнкурс-дoлaзaк_063790933(2).pdf
Download this file (Прилог 4_054719516.pdf)
Прилог 4_054719516.pdf