РАЗРЕДНА НАСТАВА мастер академске студије – Online наставни садржаји за прву годину

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

15.5.2020.

ПРВА ГОДИНА – разредна настава – мастер академске студије
Р. Б. Предмет Наставник Време
1. Семинарски рад из методике наставе српског језика и књижевности (Проф. др Снежана Башчаревић)

Семинарски рад из методике наставе српског језика и књижевности (Проф. др Бранко Ристић)

Проф. др Снежана Башчаревић

Проф. др Бранко Ристић

10,00-11,00
2. Семинарски рад из методике наставе математике и информатике Проф. др Љиљана Пауновић

Проф. др Синиша Минић

Доц. др Бранислав Ранђеловић

10.00-11,00
3. Семинарски рад из методике наставе природе и друштва Доц. др Јелена Круљ 10,00-11,00

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

3.4.2020.

ПРВА ГОДИНА – разредна настава – мастер академске студије

Р. Б. Предмет Наставник Време
1. Преглед књижевних теорија Проф. др Снежана Башчаревић 10,00-11,00
2. Основи алгебре и геометрије Проф. др Љиљана Пауновић 10.00-11,00
3. Савремена схватања природе и друштва Проф. др Јован Базић 10.00-11,00
4. Интернет технологије у образовању Проф. др Синиша Минић 10,00-11,00

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

20.3.2020.

ПРВА ГОДИНА – разредна настава – мастер академске студије
Р. Б. Предмет Наставник Време
1. Семинарски рад из методике наставе српског језика и књижевности (Проф. др Снежана Башчаревић)

Семинарски рад из методике наставе српског језика и књижевности (Проф. др Бранко Ристић)

Проф. др Снежана Башчаревић

Проф. др Бранко Ристић

10,00-11,00
2. Семинарски рад из методике наставе математике и информатике Проф. др Љиљана Пауновић

Проф. др Синиша Минић

Доц. др Бранислав Ранђеловић

10.00-11,00
3. Семинарски рад из методике наставе природе и друштва Доц. др Јелена Круљ 10,00-11,00