Проф. др Бошко Сувајџић и проф. др Александар Милановић

Проф. др Бошко Сувајџић, редовни професор Филолошког факултета у Београду

Председник је Међународног комитета слависта, најстарије и најутицајније међународне научно-стручне славистичке организације на свету. Први је председник обновљеног Удружења фолклориста Србије. Управник је Катедре за српску књижевност са јужнословенским језицима. Обавља дужност заменика управника Међународног славистичког центра. Председник је Управног одбора Вукове задужбине. Сарађивао је са Софијским универзитетом „Св. Климент Охридски“ и Институтом за славистику у Немачкој. Објавио је више научних монографија, антологија, студија, расправа и приказа у домаћој и страној стручној периодици. Добитник је више престижних награда.

 

Проф. др Александар Милановић, ванредни професор Филолошког факултета у Београду

Дипломирао, магистрирао и докторирао на Филолошком факултету у Београду. Професор је на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима, потпредседник Друштва за српски језик и књижевност Србије, члан Комисије за словенске књижевне језике при Међународном комитету слависта. Аутор је следећих књига: „Кратка историја српског књижевног језика“, „Језик весма полезан“, „Језик Јована Суботића“, „Реч под окриљем поетике“.