Обавештење мастер академске студије

Обавештавју се студенти који полажу диференцијални испит:

  1. Методика наставе ликовне културе,
  2. Методика ликовног васпитања,

да ће имати консултације код проф. мр Ервина Ћатовића 10. децембра 2021 године у 09,30 часова.

ДЕКАНАТ