Научни скупови организовани на Факултету

  1. УЛОГА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ОЧУВАЊУ НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА, 2-3. јун 2023. године
  2. ИНОВАТИВНИ ПРИСТУП ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ: стање, дилеме и перспективе, 31.05.-01.06.2019. године
  3. ИНОВАЦИЈЕ У ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ: дигитализација, иновативни модели и програми, 1-2. јун 2017. године
  4. НАСТАВА И НАУКА У ВРЕМЕНУ И ПРОСТОРУ, 6-7. март 2015. године