Научни скупови организовани на Факултету

  1. ИНОВАТИВНИ ПРИСТУП ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ: стање, дилеме и перспективе, 31.05.-01.06.2019. године
  2. ИНОВАЦИЈЕ У ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ: дигитализација, иновативни модели и програми, 1-2. јун 2017. године
  3. НАСТАВА И НАУКА У ВРЕМЕНУ И ПРОСТОРУ, 6-7. март 2015. године