Проф. др Живорад Миленовић |
ПОЗИВ
за учешће у програмима међународне сарадње
ПРОГРАМ
за стицање наставничких компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника

Архива вести

октобар 2021.
П У С Ч П С Н
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Проф. др Живорад Миленовић

Ванредни професор

Dr Zivorad Milenovic - JPEG image

zivorad.milenovic@pr.ac.rs

Кратка биографија:

Датум рођења: 23.02.1966. године у Нишу, Република Србија.

Образовање: Основне студије разредне наставе завршио је 2000. године на Учитељском факултету у Призрену. Магистарске студије педагогије завршио је 2008. године на Филозофском факултету у Приштини. Докторску дисертацију одбранио је на Студијској групи за педагогију Филозофског факултета Универзитета у Бањалуци 2011. године. У звање ванредног професора за ужу научну област Дидактика, изабран је 2017. године на Учитељском факултету у Призрену.

Чланство у организацијама: члан је Педагошког друштва Србије у Београду, Друштва педагога Републике Српске у Бањалуци, Друштва дефектолога Србије у Београду, Друштва за заштиту ћирилице у Новом Саду и Центра за црквене студије у Нишу.

Предмети:

  • Дидактика (ОАС)
  • Методологија педагошких истраживања (ОАС)
  • Методологија истраживања са статистиком (ОАС)
  • Методологија научно-истраживачког рада (МАС)
 Референце:

1. Миленовић, Ж. (2013). Наставник у инклузивној настави. Београд: Задужбина Андрејевић (научна монографија штампана двојезично на српском и енглеском језику) (стр. 145). UDK 361.1-056.26/.36, 371.13, ISSN 1452242X, ISBN 978-86-525-0109-0, COBISS.SR-ID 198493964 (М-41).

Milenovic, Z. (2013). Achieving the objectives and tasks of religious teaching in schools inclusive. Journal Metodicki obzbori, 8(18-2), 129-141. Pula: University Jurja Dobrile of Pula, UDK 371.3, ISSN 1846-1484(tisak), ISSN 1846-8455 (on-line) (М-24).

3. Миленовић, Ж. (2013). Дидактика у условима инклузивне наставе. У: Бојана Димитријевић (ур.) (2013). Тематски зборник радова Хуманизација универзитета, том 1, са научног скупа са међународним учешћем Наука и савремени универзитет, одржаног у Нишу, 16-17.11.2012. године (252-264). Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, УДК 37.02:376, ISBN 978-86-7379-297-2, COBISS.SR-ID 202316044 (М-45).

4. Миленович, Ж. (2013). Удовлетворенность трудом и перманентное повышение уровня профессиональной компетентности учителей для осуществления инклюзии в образовании. В: Н.А. Лобанова и В.Н. Скворцова (ред.) (2013). Научная монография Образование через всю жизнь непрерьивное образование в интересах устойчивого развития с 11-й Международной научной конференции,  состоявшейся в Санкт-Петербурге в период с 23.05. по 02.06.2013 години, выпуск 11, часть II (стр.198-202). Санкт-Петербург: Ленинградский государственный университет им. С. Пушкина, УДК 37(082) ББК 74.05 я43 О-23, ISBN 978-5-8290-1265-6 (Ч. II, рус.) 978-5-8290-1261-8 (М 14).

5. Миленовић, Ж. (2013). Евалуација и идентификација исходишних и процесуалних квалитета рада ученика у инклузивној настави. Часопис Педагогија, 68(3), 494-502. Београд: Савез педагошких друштава Југославије, УДК 37, ISSN 0031-3807, COBISS.SR-ID 201762572 (M-51).

6. Миленовић, Ж. (2012). Образовање студената учитељских факултета за педагошка истраживања. У: Бојана Димитријевић (ур.) (2012). Тематски зборник радова са научног скупа са међународним учешћем Образовање и савремени универзитет, том 3, одржаног у Нишу, 10-11.11.2011. године (223-233). Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, УДК 378.147, ISBN 978-86-7379-266-8, COBISS.SR-ID 194774540(М-45).

7. Milenovic, Z. (2012).The impact of secular western education on Albanians in primary schools in southern Serbia. International Journal of Pedagogies and learning, 7(3), 191-199. Brisbein: University of South Australia, ISBN 978-1-921980-41-1, doi: 10.5172/ijpl.2012.7.3.191 (М-21а).

8. Milenovic, Z. (2011). Application of Mann-Whitney U test in research of professional training of primary school teachers. Journal Metodicki obzbori, 6(11), 73-79. Pula: Department of Educational of Educational sciences Juraj Dobrile University of Pula, UDK 371.3, ISSN 1846-1484 (М-24).

9. Milenovic, Z. (2011). T-test independent samples in pedagogical research. In: Vlado Timovski (Ed). (2011). Book of proceedings VI International Balkan Congress for Education and Science: The modern society and education, book, 1, held in Ohrid, 29.09.-01.10.2011. Year (365-372). Skopje: Faculty of Pedagogy St. Kliment Ohridski University Ss. Cyril and Methodius in Skopje, UDC 37(062), ISBN 978-9989-823-33-6, COBISS.MK-ID 89314314 (M-45).   

10. Milenovic, Z. (2011). Inclusive Education as a consequence of the globalisation process. Journal Metodicki obzbori, 6(12), 73-79. Pula: Department of Educational of Educational sciences Juraj Dobrile University of Pula, UDK 371.3, ISSN 1846-1484(М-24).

е-библиотека

elektronska biblioteka

Алумни КЛУБ

Univerzitet u Pristini Ministarstvo prosvete Razvoj karijere Uciteljski Beograd Uciteljski Uzice Uciteljski Vranje

Учитељски факултет можете контактирати на број телефона 028/84-164

Студентска служба
локал 25
 
Декан 
локал 23
 
Продекан 
локал 24
 
Секретаријат
локал 22
 
Библиотека
локал 26