Проф. др Петар Рајчевић |
ПОЗИВ
за учешће у програмима међународне сарадње
ПРОГРАМ
за стицање наставничких компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника

Архива вести

октобар 2021.
П У С Ч П С Н
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Проф. др Петар Рајчевић

Ванредни професор

mrpetarrajcevic@gmail.com

petar.rajcevic@pr.ac.rs

Кратка биографија:

Датум рођења: 04.05.1961. године у Цепелишу, Република Хрватска.

Образовање: Филозофски факултет у Загребу (1991); Магистратура Филозофски факултет у Приштини – Косовској Митровици (2004); Докторат Филозофски факултет у Бањалуци (2011); У звање ванредног професора за ужу научну област Дидактика изабран је 2016. године на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавићу.

Предмети:

  • Дидактика (ОАС)
  • Развој курикулума (ОАС)
  • Методика рада у комбинованом одељењу (ОАС)
  • Методика допунске и додатне наставе (ОАС)
  • Развој и евалуација курикулума (МАС)
  • Предшколски курикулум (МАС)
  • Савремени дидактичко-методички токови у разредној настави (МАС)
  • Савремени дидактичко-методички токови у предшколском васпитању (МАС)
  • Одабране тематске целине из Методике упознавања околине (МАС)

Референце:

1. Дидактичко-методички значај ботаничке баште, Зборник радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавић, бр. 5, Лепосавић, 2011, стр. 215-227.

2. Наставни програми за основне школе у Србији од 1838. до 1941. године, Иновације у настави, XXI, Учитељски факултет, Београд, 2008, бр. 3,  стр. 75-82.

3. Промене дидактичких основа наставних планова и програма за основну школу у Србији у XIX и XX веку, Иновације у основношколском образовању – вредновање, Зборник радова, Учитељски факултет, Београд, 2009, стр. 145-153.

4. Почетак и развојни ток садржаја познавања природе заступљених у наставним плановима и програмима за основне школе у Србији од 1845. до 1945. године, Методичка пракса, бр. 2, Врање, 2011, стр. 179-196.

5, Квалитет универзитетске наставе по болоњском процесу, Квалитет наставног и научног рада и болоњски процес, Зборник радова, Бања Лука, 2011, стр. 253-264.

6. Дидактичка схватања о оцењивању ученика, Зборник радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавићу, бр. 6, Лепосавић, 2012, стр. 229-239.

7. (Де)хуманизовање личности ученика у савременом друштву. У: Д. Бранковић (ур.) (2012). Зборник радова са међународног научног скупа Тринаести Бањалучки новембарски сусрети: Друштво знања и личност: путеви и странпутице (де)хуманизације, одржаног у Бањој Луци 02 -03. новембра 2012. године, књига 13, (159- 174). Бањалука: Филозофски факултет Универзитета у Бањалуци.

8. Специфичности наставног рада учитеља у комбинованом одељењу, Зборник радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавић, бр. 8, Лепосавић, 2014, стр. 41-55.

9. Утицај глобализације на садржаје наставних програма за основну школу. Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, Том 2/2, Пале, 2014. стр. 1437-1449.

10. Nastavni programi za osnovne škole u Srbiji od 1941. do 1991. godine. Pedagogija, god. LXX, broj 1. 2015, Beograd, Str. 131-139.

11. Наставни садржаји у функцији  развоја критичког мишљења ученика млађих разреда основне школе. У: Д. Бранковић (гл. уредник) (2014). Зборник радова са међународног научног скупа Критичко мишљење – фактор развоја науке и друштва, одржаног у Бањалуци 2014. године, књига 15, (365-379). Бања Лука: Филозофски факултет универзитета у Бањој Луци.

12. Мотивација ученика основне школе за рад и васпитно-образовни успех, Зборник радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавић, бр. 9, Лепосавић, 2015, стр. 51 – 63. UDK: 159.947.5-057.874, COBISS.SR-ID 218368268

13. Дидактичка вредност хумора у настави. Зборник радова са научног скупа Наука и настава у простору и времену. Лепосавић, 3. март 2015, стр. 259-274.   ISBN 978-86-84143-46-6

14, Demokratičnost kao preduslov ispoljavanja kreativnosti u sistemu vaspitanja i obrazovanja. Pedagogija. Časopis foruma pedagoga. Beograd, 2017. God. LXXII, Str. 39-47. UDK: 37.014.5:321.7

15. Дидактичност и васпитно-трансферична вредност садржаја Законоправила Светог Саве. Баштина Свеска 42, Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, 2017, стр. 199-213. УДК 271.222(497.11)-726.1-36:929 Сава, свети 37.017(497.11)“11/12“  ISSN 0353-9008═Баштина (приштина)  COBISS.SR-ID 3404300   

16. Курикуларни приступ планирању и реализацији васпитно-образовног рада у предшколским установама. Тематски зборник радова са научног скупа с међународним учешћем: Иновације у васпитању и образовању: дигитализација, иновативни програми и модели.  Лепосавић, 2017, стр. 217-232. ISBN 978-86-84143-5

17. Смисао и значај васпитно-образовног курикулума у постмодерном  (постпедагошком) и глобализованом свету на почетку 21. века. Наука без граница 3 – Међународни тематски зборник. Образовање без граница. Филозофски факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Главни и одговорни уредник  Проф. др  Мирјана Лончар-Вујиновић, Косовска Митровица, 2018. стр. 49-63. 37.017   37.035-057.874 ISBN 978-86-6349-105-2 COBISS.SR-ID 267457548    

18. Учење и дидактички значај учења учења. Зборник радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавић, бр. 12, Лепосавић, 2018, стр. 43-59. 371.322  159.953  COBISS.SR-ID 268937228          UDK 378  ISSN 1452-9343  Главни уредници Проф. др Бошко Миловановић, Проф. др Невенка Зрнзевић     Одговорни уредник  Проф. др Синиша Минић.

19. Постмодернизам и антипедагогија. Наука без граница II: [међународни тематски зборник], 3, Приступи у образовању. Косовска Митровица 2019. Филозофски факултет Универзитета у Приштини (Кос. Митровица). Стр. 329-345. COBISS.SR-ID 277764108  ISBN 978-86-6349-123-6 Главни и одговорни уредник Лончар-Вујовић, Мирјана (1966-).

20. Повезивање знања у осмишљену целину.  Зборник радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавић, бр. 13, Лепосавић, 2019, стр. 79-95. 37.022/.026 159.953.5 COBISS.SR-ID 279833868 UDK 378 ISSN 1452-9343 Главни уредницк Доц. др Емилија Марковић. Одговорни уредник  Проф. др Синиша Минић.

е-библиотека

elektronska biblioteka

Алумни КЛУБ

Univerzitet u Pristini Ministarstvo prosvete Razvoj karijere Uciteljski Beograd Uciteljski Uzice Uciteljski Vranje

Учитељски факултет можете контактирати на број телефона 028/84-164

Студентска служба
локал 25
 
Декан 
локал 23
 
Продекан 
локал 24
 
Секретаријат
локал 22
 
Библиотека
локал 26