Доц. др Еуген Љајко

Доцент

Наставник ангажован са Природно-математичког факултета у Приштини – Косовској Митровици

e-mail: eugen.ljajko@pr.ac.rs