Разредна настава – Мастер академске студије |

Разредна настава – Мастер академске студије

На студијском програму мастер академских студија Разредна настава, настава изводи се у виду интерактивно-комуникацијски прожетих предавања, радионичких и креативно-експлоративних вежби, симулација и презентација, израде изведбено-наставних иновативних модела истраживачких пројеката и семинарских радова, израде мастер рада, менторства и индивидуалних консултација.

Временски оквир другог циклуса (мастер) студијског програма Разредна настава је једна академска година или 2 семестра.(60 ЕСПБ бодова јер основне академске студије (студије првог степена) на Факултету имају 240 ЕСПБ).

Недељни фонд часова за сваки предмет и семестар наведен је у листи обавезних и изборних предмета у другом циклусу студија. Дат је број часова за израду семинарског рада и за израду мастер рада. Бодовна вредност сваког предмета исказана је у Курикулуму студијског програма мастер академских студија. Студијски програм се састоји из два обавезна курса  (Савремени дидактичко-методички токови у разредној настави, Koмпаративни приступ методици разредне наставе у европском простору), 4 групе изборних предмета (од којих је једна група методике наставе) и семинарског рада из области изабране методике наставе и израде мастер рада. Предвиђени предмети обухватају академско-општеобразовне, теоријско-методолошке, научно–стручне и стручно–апликативне предмете. Однос обавезних и изборних предмета је уравнотежен. Изборни курс методике наставе, семинарски рад и завршни мастер рад чине једну целину и везани су за исту научну област.

Мастер академске студије усклађене су са савременим  приступима настави и методологији појединих методика. Кроз њих се стиче увид у методе, методологију, наставну технологију и ствара слика захтева савремене наставе с краја 20. и почетка 21.века.

Студијски програм прати одговарајућа кретања из стручно-методичког домена, што обезбеђује повезивање и уклапање наставе у проблемске, корелацијско – интеграцијске системе и омогућава учење  откривањем.

У овај студијски програм укључени су актуелни токови из светске науке и изучавања методика наставе. Усвајање ових знања остварује се интердисциплинарним приступом овим областима.

Стручни академски назив који студенти стичу је: Мастер учитељ.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ РАЗРЕДНА НАСТАВА МАС>>>

ПОЗИВ
за учешће у програмима међународне сарадње
ПРОГРАМ
за стицање наставничких компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника

Архива вести

октобар 2019.
П У С Ч П С Н
« сеп    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
web counter

Е-библиотека

elektronska biblioteka
Univerzitet u Pristini Ministarstvo prosvete Razvoj karijere Uciteljski Beograd Uciteljski Uzice Uciteljski Vranje

Учитељски факултет можете контактирати на број телефона 028/84-164

Студентска служба
локал 25
 
Декан 
локал 22
 
Продекан 
локал 22
 
Секретаријат
локал 23
 
Библиотека
локал 24
This themes is powered by Amazing Wordpress Themes. This website violated the terms of use Amazing Wordpress Themes