Проф. др Живорад Миленовић |

Проф. др Живорад Миленовић

Ванредни професор

Dr Zivorad Milenovic - JPEG image

zivorad.milenovic@pr.ac.rs

Кратка биографија:

Датум рођења: 23.02.1966. године у Нишу, Република Србија.

Образовање: Основне студије разредне наставе завршио је 2000. године на Учитељском факултету у Призрену. Магистарске студије педагогије завршио је 2008. године на Филозофском факултету у Приштини. Докторску дисертацију одбранио је на Студијској групи за педагогију Филозофског факултета Универзитета у Бањалуци 2011. године. У звање ванредног професора за ужу научну област Дидактика, изабран је 2017. године на Учитељском факултету у Призрену.

Чланство у организацијама: члан је Педагошког друштва Србије у Београду, Друштва педагога Републике Српске у Бањалуци, Друштва дефектолога Србије у Београду, Друштва за заштиту ћирилице у Новом Саду и Центра за црквене студије у Нишу.

Предмети:

  • Дидактика (ОАС)
  • Методологија педагошких истраживања (ОАС)
  • Методологија истраживања са статистиком (ОАС)
  • Методологија научно-истраживачког рада (МАС)
 Референце:

1. Миленовић, Ж. (2013). Наставник у инклузивној настави. Београд: Задужбина Андрејевић (научна монографија штампана двојезично на српском и енглеском језику) (стр. 145). UDK 361.1-056.26/.36, 371.13, ISSN 1452242X, ISBN 978-86-525-0109-0, COBISS.SR-ID 198493964 (М-41).

Milenovic, Z. (2013). Achieving the objectives and tasks of religious teaching in schools inclusive. Journal Metodicki obzbori, 8(18-2), 129-141. Pula: University Jurja Dobrile of Pula, UDK 371.3, ISSN 1846-1484(tisak), ISSN 1846-8455 (on-line) (М-24).

3. Миленовић, Ж. (2013). Дидактика у условима инклузивне наставе. У: Бојана Димитријевић (ур.) (2013). Тематски зборник радова Хуманизација универзитета, том 1, са научног скупа са међународним учешћем Наука и савремени универзитет, одржаног у Нишу, 16-17.11.2012. године (252-264). Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, УДК 37.02:376, ISBN 978-86-7379-297-2, COBISS.SR-ID 202316044 (М-45).

4. Миленович, Ж. (2013). Удовлетворенность трудом и перманентное повышение уровня профессиональной компетентности учителей для осуществления инклюзии в образовании. В: Н.А. Лобанова и В.Н. Скворцова (ред.) (2013). Научная монография Образование через всю жизнь непрерьивное образование в интересах устойчивого развития с 11-й Международной научной конференции,  состоявшейся в Санкт-Петербурге в период с 23.05. по 02.06.2013 години, выпуск 11, часть II (стр.198-202). Санкт-Петербург: Ленинградский государственный университет им. С. Пушкина, УДК 37(082) ББК 74.05 я43 О-23, ISBN 978-5-8290-1265-6 (Ч. II, рус.) 978-5-8290-1261-8 (М 14).

5. Миленовић, Ж. (2013). Евалуација и идентификација исходишних и процесуалних квалитета рада ученика у инклузивној настави. Часопис Педагогија, 68(3), 494-502. Београд: Савез педагошких друштава Југославије, УДК 37, ISSN 0031-3807, COBISS.SR-ID 201762572 (M-51).

6. Миленовић, Ж. (2012). Образовање студената учитељских факултета за педагошка истраживања. У: Бојана Димитријевић (ур.) (2012). Тематски зборник радова са научног скупа са међународним учешћем Образовање и савремени универзитет, том 3, одржаног у Нишу, 10-11.11.2011. године (223-233). Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, УДК 378.147, ISBN 978-86-7379-266-8, COBISS.SR-ID 194774540(М-45).

7. Milenovic, Z. (2012).The impact of secular western education on Albanians in primary schools in southern Serbia. International Journal of Pedagogies and learning, 7(3), 191-199. Brisbein: University of South Australia, ISBN 978-1-921980-41-1, doi: 10.5172/ijpl.2012.7.3.191 (М-21а).

8. Milenovic, Z. (2011). Application of Mann-Whitney U test in research of professional training of primary school teachers. Journal Metodicki obzbori, 6(11), 73-79. Pula: Department of Educational of Educational sciences Juraj Dobrile University of Pula, UDK 371.3, ISSN 1846-1484 (М-24).

9. Milenovic, Z. (2011). T-test independent samples in pedagogical research. In: Vlado Timovski (Ed). (2011). Book of proceedings VI International Balkan Congress for Education and Science: The modern society and education, book, 1, held in Ohrid, 29.09.-01.10.2011. Year (365-372). Skopje: Faculty of Pedagogy St. Kliment Ohridski University Ss. Cyril and Methodius in Skopje, UDC 37(062), ISBN 978-9989-823-33-6, COBISS.MK-ID 89314314 (M-45).   

10. Milenovic, Z. (2011). Inclusive Education as a consequence of the globalisation process. Journal Metodicki obzbori, 6(12), 73-79. Pula: Department of Educational of Educational sciences Juraj Dobrile University of Pula, UDK 371.3, ISSN 1846-1484(М-24).

ПОЗИВ
за учешће у програмима међународне сарадње
ПРОГРАМ
за стицање наставничких компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника
фебруар 2019.
П У С Ч П С Н
« јан    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
web counter

Е-библиотека

elektronska biblioteka
Univerzitet u Pristini Ministarstvo prosvete Razvoj karijere Uciteljski Beograd Uciteljski Uzice Uciteljski Vranje

Учитељски факултет можете контактирати на број телефона 028/84-164

Студентска служба
локал 25
 
Декан 
локал 22
 
Продекан 
локал 22
 
Секретаријат
локал 23
 
Библиотека
локал 24
This themes is powered by Amazing Wordpress Themes. This website violated the terms of use Amazing Wordpress Themes