Проф. др Весна Минић |

Проф. др Весна Минић

Ванредни професор

vesna.minic@pr.ac.rs

vesna.minic@pr.ac.rs

Кратка биографија:

Датум рођења: 11.09.1977. године у Косовској Митровици, Република Србија.

Образовање: Филозофски факултет у Приштини – Косовској Митровици (2001); Магистратура Филозофски факултет у Приштини – Косовској Митровици (2006); Докторат Филозофски факултет у Приштини – Косовској Митровици (2011); У звање ванредног професора за ужу научну област Науке о васпитању изабрана је 2017. године на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавићу.

Предмети:

  • Општа педагогија (ОАС)
  • Предшколска педагогија (ОАС)
  • Предшколска педагогија 2 (ОАС)

Референце:

1. Весна Минић. Основно образовање у Србији у другој половини ХХ века, Учитељски факултет Призрен – Лепосавић, 2012. год. UDK 373.31 (497.11)“19“ 373.5 (497.11)“19“ 371.13 (497.11)“19“ ISBN 978-86-84143-23-7 CIP Народна библиотека Србије, Београд, COBBIS.SRID 194217996.

2. Vesna Minic. Attitudes of teachers of natural science of general education in Kosovo And Metohiа.Wjeis – Journal of educational and instructional studies in the world, 2013. Volume 3 Issue 1, Article 19, ISSN 2146-7463, Page 159-168.

3. Vesna Minic. General Education In Pedagogical School Documents In Kosovo And Metohija. Question and Perspectives in Education. Komárno, Slovakia. Internacional Research Institute s.r.o. IRI Educatioanal Conference Šturovo, 20-22.06.2013., Pg. 54-63, ISBN 970-80-971251-8-9

4. Весна Минић. Ставови наставника страних језика о општем образовању у основној школи на Косову и Метохији. Зборник радова Учитељског факултета у Призрену-Лепосавићу. 2013. год. Бр. 7. стр.73-90, UDK рада 371.12::811(497.115)  316.644:37(497.115) ID 203371788 ISSN 1452-93-43 UDK 378, CIP Народна библиотека Србије, Београд. COBISS.SR-ID 140941068

5. Весна Минић. Структура и организација рада предшколских установа на Северу Косова. Педагогија. 2013., Бр. 4., UDK рада 373. 21 (497. 115-17), стр. 554-563 UDK 37 ISSN 0031-3807.

6. Весна Минић, Марија Јовановић. Развој школског система у Србији у периоду 1945-1950. године. Пале, Филозофски факултет, Универзитет у Источном Сарајеву. Зборник радова са научног скупа Наука и традиција, Књига 7, Том 2/2, 2013. стр. 733-742. DOI 10.7251/NSFF1301733M, ISBN 978-99938-47-47-2, UDK 1(082) CIP Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, Бања Лука, COBISS.BH-ID 3643160.

7. Весна Минић, Марија Јовановић. Непрерывное профессионалъное развитие учителеѝ в Сербии. Санкт-Петербург. Образование через всю жизнь, Непрерывное образование в интересах устойчивого развития. 11 международноя конференция Выпуск 11, Часть II, 2013. год. стр. 137-140 ISBN 978-5-8290-1265-6 (Ч II. рус.) 978-5-8290-1261-8 UDK 37 (082) ББК 74.05 я43 О-23.

8. Весна Минић, Педагошке идеје Марије Монтесори и њихова примена у пракси. Зборник радова са осмог симпозијума „Васпитач у ХХI веку“ Висока школа за васпитаче струковних студија Алексинац, 2013. Бр. 12, стр. 146-157, UDK рада 371. Монтесори, ISBN 978-86-7746-367-0

9. Весна Минић, Марија Јовановић. Сарадња породице и предшколских установа на Косову и Метохији у циљу унапређивања квалитета деце, Тематски зборник „Унапређење квалитете дјеце и младих“, Тузла, Удружење за подршку и креативни развој дјеце и младих, Едукацијско-рехабилитацијски факултет Универзитета у Тузли,стр. 219-229, ISSN 1986-9886

10. Саит Качапор, Весна Минић. Педагошко-теоријска утемељеност основношколског образовања и васпитања у Србији у другој половини ХХ и почетком ХХI века – Опште образовање – Класични наспрам савременом начину организовања студија. Теме из Педагогије. Косовска Митровица, Филозофски факултет, Универзитет у Косовској Митровици. 2013. стр. 235-248. ISBN – 978-86-80273-99-0 UDK 37.01(082) 371(082) CIP Народна библиотека Србије, Београд, COBISS.SR-ID 199937292.

ПОЗИВ
за учешће у програмима међународне сарадње
ПРОГРАМ
за стицање наставничких компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника
фебруар 2019.
П У С Ч П С Н
« јан    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
web counter

Е-библиотека

elektronska biblioteka
Univerzitet u Pristini Ministarstvo prosvete Razvoj karijere Uciteljski Beograd Uciteljski Uzice Uciteljski Vranje

Учитељски факултет можете контактирати на број телефона 028/84-164

Студентска служба
локал 25
 
Декан 
локал 22
 
Продекан 
локал 22
 
Секретаријат
локал 23
 
Библиотека
локал 24
This themes is powered by Amazing Wordpress Themes. This website violated the terms of use Amazing Wordpress Themes