Мр Раиса Цветковић |

Мр Раиса Цветковић

Наставник страног језика

vinica@ptt.rs

vinica@ptt.rs

Кратка биографија:

Датум рођења: 24.06.1965. године у Виниици, Република Украјина.

Образовање: Учитељски факултет, Државни универзитет Виница, Украјина (1989), Филолошки факултет у Приштини (руски језик) (1999); Магистратура Филозофски факултет у Приштини – Косовској Митровици (2010); У звање наставника страног језика за руски језик изабрана је 2018. године на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавићу.

Предмети:

  • Руски језик 1 (ОАС)
  • Руски језик 2 (ОАС)
  • Руски језик 3 (ОАС)
  • Руски језик – МОДУЛ (ОАС)
  • Руски језик (МАС)

Референце:

1.Цветковић, Р. (2010). Два света поља. У. Ч. Ребић (ур.) (2010). Тематски зборник Културно наслеђе Косова и Метохије – научно виђење исходишта, развоја, значаја и чувања, са научног скупа са међународним учешћем одржаним у Лепосавићу, 15.12.2009. године (стр. 247-268). Лепосавић: Институт за српску културу у Приштини-Лепосавићу, ISBN 978-86-82797-88-3, COBISS.SRID 173079308, UDK 821.163.41.09-13:398]:821.161.1.09-13:398.

2. Tsvetkovich, R. (2013).Professional communication in foreign languages as a key competence of students of faculties of pedagogy. Scientific editors N.A. Lobanov, V.N. Skvortsov.  (2013) Lifelong learning: Continuous education for sustainable development: proceedings of the 11th International Conf.: in 2 pts. Volume 11; Part II; Pushkin  Leningrad State University,  Research Institute of Social, Economic and pedagogical problems of lifelong education. Saint-Petersburg  P. 224- 226.  УДК 37(082); ББК 74.05 я43;   ISBN 978-5-8290-1269-4 (Pt. II, en.) 978-5-8290-1261-8

3. Цветковић, Р. (2011). Интеграција иновативних образовних технологија у процес наставе руског језика у млађим разредима основне школе. У: Тематски зборник радова са научног скупа са међународним учешћем Школа као чинилац развоја националног и културног идентитета  и  проевропских вредности: образовање и васпитање – традиција и савременост, одржаног 14.04.2011 на Педагошком факултету у Јагодини,.стр. 529-543.  УДК 371.3::811.161.1]:004,  ISBN 978-86-7604-087-2, COBISS.SRID 195529996, UDK 371(082), 371.13(082),  371.3(082)  

4.Цветковић, Р. (2011). Вредности и интереси савременог друштва. У: Научна монографија са међународног научног скупа Вредности и интереси савременог друштва, одржаног на Руском државном економском универзитету у Москви, дана, 28.10.2011. године (стр. 106). Москва: Руски државни економски универзитет УДК 316.3,  ISBN 978-5-7764-0816-8,   

5.Цветкович, Р. (2013). Иноязычная профессиональная коммуникация как ключевая компетенция студентов педагогических факультетов.  В: Н.А. Лобанова и В.Н. Скворцова (ред.) (2013). Научная монография Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития с 11-й Международной научной конференции,  состоявшейся в Санкт-Петербурге в период с 23.05. по 02.06.2013 г, выпуск 11, часть II (стр.246-248). Санкт-Петербург: Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина,    УДК 37(082),  ББК 74.05 я43,  О-23, ISBN 978-5-8290-1265-6, (Ч. II, рус.) 978-5-8290-1261-8 (М 14).

6.Цветковић, Р. (2012). Баријере партиципације ромске деце Расинског округа у образовању. У:Друштвено-хуманистичке науке, психологија: зборник радова са IVМеђународног научног скупа Мултикултуралност и савремено друштво. – Нови Сад: Висока школа „Правне и пословне академске студије Др. Лазар Вркатић“, 2013. (стр.214-229). UDK 316.722:3(082), 316.722:009(082),  316.722:159.9(082), ISBN 978-86-7910-067-5, COBISS.SRID 277818887

7.Цветковић, Р. (коаутор) (2013). Корелляция преподавания физической културы с уроками языка и литературы в начальных классах общеобразовательной школы. У: Сборник с доклади и материали от 7 Международна научна конференция по спорт „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта“. (стр.119-132). Софийски Университет „Свети Климент Охридски“ на 8 и 9 ноември. София, 2013. ISSN1314-2275

8.Цветковић, Р. (2013). Проблематика психолошких препрека код одраслих у процесу учења страних језика. Зборник радова Учитељског факултета Призрен – Лепосавић. Главни уредник Радомир Арсић; одговорни уредник Алија Мандак. –  2012, бр. 6.–Лепосавић : Учитељски факултет, 2012 – ISSN 1452-9343 COBISS.SRID 140941068 UDK 378

9.Цветкович, Р. (2013). Интерактивное иновационное обучение различного уровня сложности на уроках изобразительного искусства в начальной школе. Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя» (ІІІ школа методичного досвіду). Інститут педагогіки, психології і мистецтв. Вiнниця. 23.04.2013-24.04.2013.  ISBN 978-966-2337-01-3

10.Цветковић, Р. (2012). Проблематика психолошких препрека код одраслих у процесу учења страног језика.на тлу руске истраживачке праксе. У: С. Видановић; В. Хедрих; К. Ранђеловић (ур.) (2012). Зборник са научног скупа са међународним учешћем Дани примењене психологије: Савремени трендови у примењеној психологији, одржаног у Нишу на Депаретману за психологију Филозофског факултета Универзитета у Нишу, дана, 28-29.09.2012. године (стр. 82). Ниш.  УДК, 159.9(048.3), ISBN 978-86-7379-257-6, COBISS.SRID 193636364

ПОЗИВ
за учешће у програмима међународне сарадње
ПРОГРАМ
за стицање наставничких компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника
фебруар 2019.
П У С Ч П С Н
« јан    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
web counter

Е-библиотека

elektronska biblioteka
Univerzitet u Pristini Ministarstvo prosvete Razvoj karijere Uciteljski Beograd Uciteljski Uzice Uciteljski Vranje

Учитељски факултет можете контактирати на број телефона 028/84-164

Студентска служба
локал 25
 
Декан 
локал 22
 
Продекан 
локал 22
 
Секретаријат
локал 23
 
Библиотека
локал 24
This themes is powered by Amazing Wordpress Themes. This website violated the terms of use Amazing Wordpress Themes