Доц. др Мирјана Стакић |

Доц. др Мирјана Стакић

Доцент

stakicmz@ptt.rs

stakicmz@ptt.rs

Наставник ангажован са Учитељског факултета у Ужицу

Кратка биографија:

Датум рођења: 20.06.1973. године у Владичином Хану, Република Србија.

Образовање: Филолошки факултет у Приштини – Косовској Митровици (1996); Магистратура Филозофски факултет у Приштини – Косовској Митровици (2002); Докторат Учитељски факултет у Ужицу (2011); У звање доцента изабрана је 2012. године на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавићу.

Предмети:

  • Српски језик 1 (ОАС)
  • Српски језик 2 (ОАС)
  • Методика наставе почетног читања и писања (ОАС)

Референце:

1. Стакић, М. (2002): Стручне методе у настави књижевности,  Чачак: Легенда 249 стр. [UDK 82.09 371.3:: 82; ISBN 86-83525-32-5; COBISSID 101340940]

2. Стакић, М. (2013): Домишљања: антологија дечјих песама (приређивач, сакупљач, аутор додатог текста – предговора), Чајетина: Културно спортски центар – 79. стр. [UDK 821.163.41-1-053.2 (082.2); ISBN 978-86-89533-00-2; COBISS.SRID 197927948];

3. Милинковић, М. и Стакић, М.  (2011): Чаролијачитања 6Читанка за шести разред основне школе, Пожега: Епоха 196. стр. [UDK37.016:821-82(075.2); ISBN 978-86-7866-022-1; COBISS. SRID 185486860](Уџбеник је одобрен од стране министарства просвете решењем број 650-02-00566/2010-06 од 21. 09. 2010.)

4. Стакић, М. (2013): „Улога и значај литерарне секције у остваривању васпитно-образовних циљева наставе српског језика и књижевности“, Настава и учење (квалитет васпитно-образовног процеса), Учитељски факултет у Ужицу, стр. 407-416 [УДК 371.3::811.163.41ISBN 978-86-6191-015-9 COBISS.SRID 202313228]

5. Стакић, М. (2012): „Васпитнообразовна функција басне на предшколском узрасту“, у: Тематски зборник Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста, Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању, стр. 124-133 [UDK 373.2.016(082);  821.163.41.09-93(082); 371.3::82-93-028.31(082); 371.3::811-038.31(082); ISBN 978-86-82695-92-9; COBISS.SRID 193002508]

6. Милинковић, М. и Стакић, М.  (2012): „Рецепција Малог принца Антоана де Сент Егзиперија у науци и настави“, Зборник радова, Учитељски факултет у Ужицу, година 15, број 14, стр. 175-184 [UDK 821.133.1.09-93-32; ISSN 1450-6718; COBISS.SRID 146220551]

7. Стакић, М. (2012): „Васпитно-образовна функција народне и ауторске бајке од првог до четвртог разреда основне школе“, Настава и учење – циљеви, стандарди, исходи, Учитељски факултет у Ужицу, резиме на енглеском језику, стр. 485-498 [UDK 371.3::[821.163.41.09-344:398; ISBN 978-86-6191-008-1; COBISS.SRID 194115084]

8. Стакић, М. (2011): „Улога и значај анализе језичко-стилских поступака у интерпретацији књижевног дела“, Зборник радова, Учитељски факултет у Ужицу, година 14, број 13, стр. 177-188 [УДК 82.0; ISSN 1450-6718; COBISS.SRID 146220551]

9. Стакић, М. (2008):„Motivating the students for reading and experiencing the literary work, Contemporary intentions in education, Volume 2, Ohrid, Macedonia, стр. 73-81 [UDK 37 (062); ISBN 978-9989-823-26-8; COBISS.MK-ID 72611850]

10. Грубовић, М. (1998): „Нихилизам као тематски контекст књижевности“, у: Зборник Филолошког факултета, Приштина, број 7, стр.169-181, резиме на руском језику [UDK 165.72:82; ISSN 0354/7798; COBISS. SRID 68797442] (М51)

ПОЗИВ
за учешће у програмима међународне сарадње
ПРОГРАМ
за стицање наставничких компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника
децембар 2018.
П У С Ч П С Н
« нов    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
web counter

Е-библиотека

elektronska biblioteka
Univerzitet u Pristini Ministarstvo prosvete Razvoj karijere Uciteljski Beograd Uciteljski Uzice Uciteljski Vranje

Учитељски факултет можете контактирати на број телефона 028/84-164

Студентска служба
локал 25
 
Декан 
локал 22
 
Продекан 
локал 22
 
Секретаријат
локал 23
 
Библиотека
локал 24
This themes is powered by Amazing Wordpress Themes. This website violated the terms of use Amazing Wordpress Themes