РАЗРЕДНА НАСТАВА основне академске студије – Online наставни садржаји за ТРЕЋУ ГОДИНУ |

РАЗРЕДНА НАСТАВА основне академске студије – Online наставни садржаји за ТРЕЋУ ГОДИНУ

РАЗРЕДНА НАСТАВАпрва годинадруга годинатрећа годиначетврта година

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 30.3.2020. до 3.4.2020.

ТРЕЋА ГОДИНА
време Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 МН мат. 1 МН срп. јез. и књ. 1 (в) МН срп. јез. и књ. 1
08,45-09,30 МН мат. 1 (в) Породична пед.
09,45-10,30

МН. лик. кул. 1

10,30-11,15 Дечији музички инс. Породична пед. (в) Докимологија
11,30-12,15 МН мат. 1 МН. физ. вас. 1
12,15-13,00
14,00-14,45 ХОР МН физ. вас.1 (в) МН срп. јез. и књ. 1
14,45-15,30

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 23.3.2020. до 27.3.2020.

ТРЕЋА ГОДИНА
време Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 МН мат. 1 МН срп. јез. и књ. 1 (в) МН срп. јез. и књ. 1
08,45-09,30 МН мат. 1 (в) Породична пед.
09,45-10,30
10,30-11,15 Дечији музички инс. Породична пед. (в) Докимологија
11,30-12,15 МН мат. 1 МН. физ. вас.1

Прилог 1

12,15-13,00
14,00-14,45 ХОР МН физ. вас.1 (в) МН срп. јез. и књ. 1
14,45-15,30

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 16.3.2020. до 20.3.2020.

ТРЕЋА ГОДИНА
Пре подне:
време Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 МН срп. јез. и књ. 1 (в) МН срп. јез. и књ. 1
08,45-09,30 МН мат. 1 (в) Породична пед. МН срп. јез. и књ. 1 (в) МН срп. јез. и књ. 1
09,45-10,30 МН мат. 1 (в) Породична пед. МН срп. јез. и књ. 1 (в) МН. лик. кул. 1
10,30-11,15 Дечији музички инс. Породична пед. (в) Докимологија МН лик. кул. 1
11,30-12,15 Дечији музички инс. МН. физ. вас.1 Докимологија МН лик. кул.1 (в)
12,15-13,00 Дечији музички инс. МН физ. вас.1 Докимологија
После подне:
14,00-14,45 ХОР МН физ. вас.1 (в) МН срп. јез. и књ. 1
14,45-15,30 ХОР МН физ. вас.1 (в) МН срп. јез. и књ. 1
15,45-16,30
16,30-17,15
17,30-18,15
18,15-19,00