ВАСПИТАЧ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА основне академске студије – Online наставни садржаји за ТРЕЋУ ГОДИНУ |

ВАСПИТАЧ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА основне академске студије – Online наставни садржаји за ТРЕЋУ ГОДИНУ

В А С П И Т А Ч Ипрва годинадруга годинатрећа годиначетврта година

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 30.3.2020. до 3.4.2020.

ТРЕЋА ГОДИНА
време Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 МР  говора 1 (в) Компаративна педагогија
08,45-09,30 Занимљива мат.
09,45-10,30 Социјална екологија
10,30-11,15 М физ. васп. 1
11,30-12,15 МР поч. мат. пој. 1 (в) Облици изражавања М муз. васп. 1 (в) М физ. васп. 1 (в)
12,15-13,00
14,00-14,45 М музичког васпитања 1 ХОР М физ. васп.1 Занимљива мат.
14,45-15,30
15,45-16,30 Деч. музички инс. МР говора 1
16,30-17,15
17,30-18,15

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 23.3.2020. до 27.3.2020.

ТРЕЋА ГОДИНА
време Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 Деч. музички инс. МР поч. мат. пој. 1 МР  говора 1 (в) Компаративна педагогија
08,45-09,30
09,45-10,30 Социјална екологија
10,30-11,15 МР поч. мат. пој. 1 (в) М физ. васп. 1
11,30-12,15 Облици изражавања М муз. васп. 1 (в)
12,15-13,00 М муз. васп. 1 М физ. васп. 1 (в)
14,00-14,45 ХОР М физ. васп.1
14,45-15,30
15,45-16,30 МР поч. мат. пој. 1 МР говора 1
16,30-17,15
17,30-18,15
18,15-19,00

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 16.3.2020. до 20.3.2020.

ТРЕЋА ГОДИНА
Пре подне:
време Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 МР  говора 1 (в) Компаративна педагогија
08,45-09,30 Занимљива мат. МР  говора 1 (в) Компаративна педагогија
09,45-10,30 Социјална екологија Занимљива мат. МР  говора 1 (в)
10,30-11,15 Социјална екологија М физ. васп. 1
11,30-12,15 МР поч. мат. пој. 1 (в) Облици изражавања М муз. васп. 1 (в) М физ. васп. 1 (в)
12,15-13,00 МР поч. мат. пој. 1 (в) Облици изражавања М муз. васп. 1 (в)
После подне:
14,00-14,45 М муз. васп. 1 ХОР М физ. васп.1 Занимљива мат.
14,45-15,30 М муз. васп. 1 ХОР М физ. васп.1 Занимљива мат.
15,45-16,30 Деч. музички инс. МР говора 1
16,30-17,15 Деч. музички инс. МР говора 1
17,30-18,15 МР говора 1
18,15-19,00